Våra tjänster

Läs mer om våra huvudsakliga verksamhetsområden: Sotning, Brandskyddskontroll och Besikningar.

Besiktningar:

 • Brandskyddskontroll
 • Täthetsprov (hus samt lägenheter)
 • SSR-godkända besiktningar
  Installation
  Överlåtelse
  Status


Takarbete:

 • Kontroll av takskyddsanordningar
 • Utbyte av trasiga tegelpannor
 • Borttagning av kajbo
 • Kontroll och montering av kajnät på skorstenar

Sotning:


Kanalsystem:

 • Rensning och rengöring
 • Läckagemätning och undersökningsarbeten
 • Demontering/montering

SSR-godkända besiktningar

Statuskontroll

Vid en statuskontroll gör sotaren en funktionsundersökning där du får reda på hur din anläggning fungerar. Att kontrollera skorsten och eldstad är viktigt för både brandsäkerheten och ekonomin.

Installation

En installationsbesiktning innebär att du får ett kvitto på att din nya eldstad och skorsten har byggts på rätt sätt, både för säkerhetens och plånbokens skull. Dessutom så vet byggnämnden att byggreglerna följs och grannarna slipper få in din rök hos sig.

Överlåtelse

En överlåtelsebesiktning är den mest omfattande besiktningen. Vi jämför skicket på eldstaden och skorstenen med liknande eldstäder och skorstenar av samma ålder och tar fram en riskanalys. Riskanalysen tillsammans med besiktningsresultatet är bra underlag exempelvis vid köp eller försäljning av fastighet.

Läs mer

Mer information finns på www.ssrgodkand.se

123movies