Övriga tjänster

Borttagning av kajbon, samt montering av kajnät
Har du problem med kajor som bygger bo i ventilationskanalen eller i skorsten/rökkanalerna. Vi har möjligheten att hjälpa till att ta bort boet med undertryckssotning, vi kan även vid besöket se till att montera dit ett kajnät på skorstentoppen, nätet förhindrar att kajorna bygga ett nytt bo men är så pass otätt att det släpper igenom röken vid eldning.

Undertryckssotning/roterande
Sotning som sker nerifrån från eldstaden och upp med stavar eller vajer med ett roterande verktyg samt dammsugning som använder sig av filtrering och skapar ett slutet system med undertryck.

Tjärrensning
Tjära i rökkanalen innebär en stor risk för skorstensbrand.För att minimera tjära i kanalen bör du se över din ved innan eldning. Du ska endast elda med ved eller vad din anläggning är byggd för, ej dina gamla mjölkpaket samt att veden ska vara tillräckligt torr innan du använder den. Se även över er eldningsteknik, att strypa draget är aldrig bra. Man kan även använda av tjärborttagningsmedel eller avsotningsmedel innan besöket.

Rensning av imkanalssystem
Kommunen ansvarar inte för att regelbunden rensning av imkanalen och ventilationskanalerna sker. Du som fastighetsägare har ansvar att rensning utförs. Du kan själv utföra rensningen eller beställa det av en entreprenör. Gäller ej storkök/ restauranger.

Tätningsprovning/ läckagemätning av hus
Kartering
Lokalisering av kanaler i din skorsten
Felsökning

Om du har följande problem kan vi komma ut och göra en felsökning, tex:
-Röklukt när eldning inte sker
-Inryckning
-Spjäll som inte går att reglera.
-Filmning av kanaler

img

Våra partners

sbffStorstockholms brandförsvarfinspangvastra-sodermanlandstrangnas