Kontakta oss

Kontor
Tel: 010 - 4952160, E-post: info@skorstensfejarna.se
Telefontider: 8.00-15.00 Vardagar utom röda dagar.

Lars
Skorstensfejarmästare
010 - 4952160
lars@skorstensfejarna.se

Marja
Administratör
010 - 4952160
marja@skorstensfejarna.se

Angelica
Administratör
010 - 4952160
angelica@skorstensfejarna.se

Frida
Administratör
010 - 4952160
frida.l@skorstensfejarna.se

 

 

Distrikt Finspång / Katrineholm / Vingåker
E-post: finspang@skorstensfejarna.se, katrineholm@skorstensfejarna.se, vingaker@skorstensfejarna.se
Telefontider: 8.00-15.00 Vardagar utom röda dagar.

Mats
Skorstensfejare
0703 - 712295
tommy@skorstensfejarna.se

Gabriel
Skorstensfejare
0701 - 407160
gabriel@skorstensfejarna.se

Johnny
Skorstensfejare
0709 - 673890

Joel
Skorstensfejare
0766 - 441125
joel@skorstensfejarna.se

Thomas
Skorstensfejare
0708 - 325012
thomas@skorstensfejarna.se

 

Distrikt Södertörn/Norrort
E-post: sodrastockholm@skorstensfejarna.se, sodertalje@skorstensfejarna.se, nykvarn@skorstensfejarna.se, ekero@skorstensfejarna.se, taby@skorstensfejarna.se, vallentuna@skorstensfejarna.se, lidingo@skorstensfejarna.se, danderyd@skorstensfejarna.se
Telefontider: 8.00-15.00 Vardagar utom röda dagar.

Tomas
Skorstensfejartekniker
0721 -  710471
tomas.l@skorstensfejarna.se

Theo
Skorstensfejare
0708 - 146344
 

Tom
Skorstensfejare
0708-710818
 

Hannu
Skorstensfejare
0709 - 678654
hannu@skorstensfejarna.se

Jan
Skorstensfejartekniker
0768 - 912567
jan@skorstensfejarna.se

Thomas
Skorstensfejare
0701 - 488405
thomas.lillieskold@skorstensfejarna.se

 

Distrikt Strängnäs
Tel: 010 - 1550031, E-post: strangnas@skorstensfejarna.se
Telefontider: 7.00-18.00 Vardagar utom röda dagar.

Michael
Skorstensfejare
010 - 1550031

Mogge
Skorstensfejare
010 - 1550031
 

Mickael
Skorstensfejare
010 - 1550031

Christer
Skorstensfejare
010 - 1550031

 

VANLIGA FRÅGOR

Vilka frister gäller för sotning?

Kommunen du bor i bestämmer vilka intervaller som gäller för olika lokal eldstäder, värmepannor och imkanaler i storkök. Det beror på var i landet du bor. Se under länkar på höger sida vad som gäller för din kommun.

Vilka frister gäller för brandskyddskontroll?

Idag finns det 2, 3 eller 6-årsintervall på brandskyddskontrollen. Detta styrs av vilken typ av eldstad och hur mycket man eldar i sin eldstad/värmepanna. Imkanaler storkök har fristen 2 år. Se vidare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sotningstaxa

Taxan bestäms av kommun där du bor i. Den kan vara olika från kommun till kommun. Den handlas vid upphandlingen som sker med tidsintervaller som kommunen bestämmer. Gå till sidan med taxor.

Tjärbildning?

Det vanligaste sättet för att tjära bildas är att man eldar fel eller använder sig av för blöt ved. Det finns två sätt att få bort tjäran: Du kan använda den kemiska vägen "Protektor" genom att använda Protektor  så släpper tjäran när man använder detta vid eldning. Eller så tar man bort det med en roterande kätting. Kontrollera torrheten på bränslet genom att ta två vedklampar och slå dessa mot varandra. Då ska det "klonka" - låta lite ihåligt. Om det inte gör det är det inte tillräckligt torrt. Du ska heller inte elda något annat än ved.

Taksäkerhet

Det är väldigt vikigt att sotar´n har en säker arbetsplats. Det ska finnas markstege, glidskydd till markstegen, takstege. Vissa hus kräver mer takskydd. Läs mer om detta.

Sotkärl

Ett sotkärl skall finnas bredvid eldstaden så att vi kan lägga i sot och aska i den. Den ska vara av obrännbart material och ha ett lock.

123movies