OVK

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll, vilket innebär en försäkring på att ett tjänligt inomhusklimat upprätthålls. Det är fastighetsägare som ska säkerställa att dessa kontroller utförs i enlighet med ”Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem” (1 januari, 1992).


OVK utförs innan ett ventilationssystem tas i bruk efter det görs i regel besiktningar var 3 eller 6 år. Vid varje besiktning ska det kontrolleras att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan läcka i byggnaden. Dessutom ska det säkerställas att ventilationssystemet är fullt fungerande och att instruktioner och skötesanvisningar finns tillgängliga.

Efter besiktning skrivs ett protokoll där resultatet redovisas. Kontrollanten ska påtala brister och fel och protokollföra detta. Undertecknat protokoll skickar sedan till fastighetsägaren och byggnadsnämnden.

Vill du boka tid klicka här

img

Våra partners

sbffStorstockholms brandförsvarfinspangvastra-sodermanlandstrangnas