Hållbarhet

Vi lägger stor vikt på att skapa en miljö där våra anställda känner sig trygga, motiverade och delaktiga i sitt arbete. Därför har vi olika initiativ för att kunna säkerställa detta.

Arbetsmiljö
Vi vill kunna erbjuda en god arbetsmiljö och vara en eftertraktad arbetsgivare. Därför kommer vi under detta år implementera Smart Hamster – ett system som stödjer medarbetare. Det leder förhoppningsvis till en fortsatt god arbetsmiljö och till ett bättre ledarskap.

Att arbeta på tak kan innebära risker, därför har vi ett stort fokus på taktsäkerhet i vårt arbete. Dels kontrollerar vi alltid takskyddsanordningar som är monterade för att förhindra olyckor, och ser till att de underhålls. Vi har dessutom väl inarbetade rutiner på plats där olycksfall rapporteras och löpande uppdateringar och förbättringar sker.

Grön Sotning
Undertryckssotning gör det möjligt att utföra sotningen nedifrån eldstaden i stället för uppifrån taket. Nu finns även möjligheten att utföra både sotning och brandskyddskontroll samtidigt i Stockholmsområdet. Det leder till kostnadsbesparingar både för oss och kunden, samt mindre miljöpåverkan via minskade transporter till kunder. Generellt har denna moderna sotningsmetod lägre miljöpåverkan och skapar en säkrare och tryggare arbetsmiljö för sotaren där även kunden får en mer effektivare rengöring dvs renare skorsten och därmed bidrar med ett bättre brandskydd.

Miljö
Vår påverkan på miljön ligger i huvudsak på utsläpp från transporter mellan kunder. Det ställs högre krav på oss att vi som aktör ska minska vår miljöpåverkan. Detta är ett pågående arbete och som ett led i detta har vi börjat ersätta några av våra bilar till elbilar och vi kommer även kunna erbjuda elcyklar som stöd i vårt arbete runt om i Stockholmsområdet.

Kvalitét och lagkrav
Vi har rutiner på plats för att säkerställa bästa möjliga kvalitet på levererade tjänster. I de kommuner vi verkar har vi upphandlat sotningstjänster och har i och med det tillträdesrätt till de byggnader där en eldstad eller imkanal finns. Vi uppnår alla lagkrav som ställs på oss som aktör. Vi följer FR2000 – som ställer krav på ett intrigerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

img

Våra partners

sbffStorstockholms brandförsvarfinspangvastra-sodermanlandstrangnas