Välkommen till Skorstensfejarna

Vi tillhandahåller trygga lösningar i det totala brandskyddet när det gäller samtliga lagstadgade uppdrag. Vi erbjuder alla typer av besiktningar och ventilationsuppdrag med kortast möjliga inställelsetid, flexibla kompetenser och optimala inneklimatslösningar. Vi arbetar med brandskyddskontroller, besiktningar, sotningar m.m. och är anslutna till ID06 för säker identifiering av våra medarbetare. Vi är ett auktoriserat medlemsföretag för skorstensfejaryrket och har den kompetens som lagen kräver.

Vi utför till exempel:

  • Rengöring av rökkanaler, ventilationskanaler och fläktar
  • Överlåtelsebesiktningar
  • Statusbesiktningar
  • SSR-godkända Installationsbesikningar
  • Sotningar och brandskyddskontroller
  • Filmningar
  • Byte av filter

Våra samarbetspartners:

   Finspångs kommunSträngnäs kommun

Miljö

Minimera vår påverkan på miljön genom att hushålla med energi, vatten och råvaror i samtliga våra lösningar för kunden.

Arbetsmiljö

Vår verksamhet skall stimulera till kreativitet samt bedrivas på ändamålsenliga, säkra och trivsamma arbetsplatser, anpassade och tillgängliga för alla på alla nivåer i verksamheten med fokus på taksäkerheten.

Kvalitét

Vi sätter yrkesskickligheten i centrum och värnar om att alltid genomföra arbeten med god kvalitet utifrån de kundkrav som satts.

123movies