Våra tjänster

Läs mer om våra huvudsakliga verksamhetsområden: Sotning, Brandskyddskontroll, Besikningar och Ventilaionskontroll.

Besiktningar:

 • Brandskyddskontroll
 • Täthetsprov (hus samt lägenheter)
 • SSR-godkända besiktningar
 • OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll), Riksbehörig*

Takarbete:

 • Kontroll av takskyddsanordningar
 • Utbyte av trasiga tegelpannor
 • Borttagning av kajbo
 • Kontroll och montering av kajnät på skorstenar

Lägenheter:

 • Byte av filter i spiskåpor och lägenhetsaggregat
 • Byte av ventilationsdon
 • Rensning - och ev. montering av springventiler och tilluftsöppningar
 • Ekonomirengöring av värmeåtervinning och lägenhetsaggregat

Rengöring och sanering:

 • Rengör torktumlare/tvättstugor

Sotning:

Fläkt- och aggregatservice:

 • Rengöring av fläktar, fläktrum och tryckkammare
 • Motorbyten
 • Lagerbyten
 • Varvtalsreglering
 • Rengöring av batteri- och värmeväxlarenheter
 • Rengöring av aggregat, kontroll av dräneringsavlopp
 • Kontroll av frysvakt
 • Filterbyten

Kanalsystem:

 • Rensning och rengöring
 • Injustering
 • Montering av rensluckor och injusteringsspjäll
 • Läckagemätning och undersökningsarbeten
 • Demontering/montering
 • Luftflödesmätningar

SSR-godkända besiktningar

Statuskontroll

Vid en statuskontroll gör sotaren en funktionsundersökning där du får reda på hur din anläggning fungerar. Att kontrollera skorsten och eldstad är viktigt för både brandsäkerheten och ekonomin.

Installation

En installationsbesiktning innebär att du får ett kvitto på att din nya eldstad och skorsten har byggts på rätt sätt, både för säkerhetens och plånbokens skull. Dessutom så vet byggnämnden att byggreglerna följs och grannarna slipper få in din rök hos sig.

Överlåtelse

En överlåtelsebesiktning är den mest omfattande besiktningen. Vi jämför skicket på eldstaden och skorstenen med liknande eldstäder och skorstenar av samma ålder och tar fram en riskanalys. Riskanalysen tillsammans med besiktningsresultatet är bra underlag exempelvis vid köp eller försäljning av fastighet.

Läs mer

Mer information finns på www.ssrgodkand.se