Kontakta oss

Kontor
Tel: 010 - 4952160, E-post: info@skorstensfejarna.se
Telefontider: 8.00-15.00 Vardagar utom röda dagar.

Lars
Skorstensfejarmästare
010 - 4952160
lars@skorstensfejarna.se

Marja
Administratör
010 - 4952160
marja@skorstensfejarna.se

Frida
Administratör
010 - 4952160
frida.l@skorstensfejarna.se

Angelica
Administratör
010 - 4952160
angelica@skorstensfejarna.se

Kjell
Administratör
010 - 4952160
kjella@skorstensfejarna.se

Distrikt Finspång / Katrineholm / Vingåker
E-post: finspang@skorstensfejarna.se, katrineholm@skorstensfejarna.se, vingaker@skorstensfejarna.se
Telefontider: 8.00-15.00 Vardagar utom röda dagar.

Mats
Skorstensfejare
0703 - 712295
mats@skorstensfejarna.se

Tommy
Skorstensfejartekniker
0766 - 441120
tommy@skorstensfejarna.se

Tommy
Skorstensfejare
0766 - 441124
tommy.w@skorstensfejarna.se

Yngve
Skorstensfejare
0730 - 648180
yngve@skorstensfejarna.se

Joel
Skorstensfejare
0766 - 441125
joel@skorstensfejarna.se

Thomas
Skorstensfejare
0708 - 325012
thomas@skorstensfejarna.se

Distrikt Stockholm
E-post: sodrastockholm@skorstensfejarna.se, sodertalje@skorstensfejarna.se, nykvarn@skorstensfejarna.se, ekero@skorstensfejarna.se
Telefontider: 8.00-15.00 Vardagar utom röda dagar.

Tomas
Skorstensfejartekniker
0721 -  710471
tomas.l@skorstensfejarna.se

Daniel
Skorstensfejare
0721 - 710416
daniel@skorstensfejarna.se

Anton
Skorstensfejartekniker
0733 - 823255
anton@skorstensfejarna.se

Fredrik
Skorstensfejartekniker
0733 - 922505
fredrik@skorstensfejarna.se

Jan
Skorstensfejartekniker
0768 - 912567
jan@skorstensfejarna.se

Hannu
Skorstensfejare
0709 - 678654
hannu@skorstensfejarna.se

Distrikt Strängnäs
Tel: 010 - 1550031, E-post: strangnassotarna@skorstensfejarna.se
Telefontider: 7.00-18.00 Vardagar utom röda dagar.

Carl
Skorstensfejartekniker
010 - 1550031
carl@skorstensfejarna.se

Patrik
Skorstensfejare
010 - 1550031


Daniel
Skorstensfejare
010 - 1550031

VANLIGA FRÅGOR

Vilka frister gäller för sotning?

Kommunen du bor i bestämmer vilka intervaller som gäller för olika lokal eldstäder, värmepannor och imkanaler i storkök. Det beror på var i landet du bor. Se under länkar på höger sida vad som gäller för din kommun.

Vilka frister gäller för brandskyddskontroll?

Idag finns det 2, 3 eller 6-årsintervall på brandskyddskontrollen. Detta styrs av vilken typ av eldstad och hur mycket man eldar i sin eldstad/värmepanna. Imkanaler storkök har fristen 2 år. Se vidare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sotningstaxa

Taxan bestäms av kommun där du bor i. Den kan vara olika från kommun till kommun. Den handlas vid upphandlingen som sker med tidsintervaller som kommunen bestämmer. Gå till sidan med taxor.

Tjärbildning?

Det vanligaste sättet för att tjära bildas är att man eldar fel eller använder sig av för blöt ved. Det finns två sätt att få bort tjäran: Du kan använda den kemiska vägen "Protektor" genom att använda Protektor eller så släpper tjäran när man använder detta vid eldning. Eller så tar man bort det med en roterande kätting. Kontrollera torrheten på bränslet genom att ta två vedklampar och slå dessa mot varandra. Då ska det "klonka" - låta lite ihåligt. Om det inte gör det är det inte tillräckligt torrt. Du ska heller inte elda något annat än ved.

Taksäkerhet

Det är väldigt vikigt att sotar´n har en säker arbetsplats. Det ska finnas markstege, glidskydd till markstegen, takstege. Vissa hus kräver mer takskydd. Läs mer om detta.

Sotkärl

Ett sotkärl skall finnas bredvid eldstaden så att vi kan lägga i sot och aska i den. Den ska vara av obrännbart material och ha ett lock.